Der gute Mensch von Sezuan: Bernadette Sonnenbichler, David Hohmann Der gute Mensch von Sezuan (Bühnenbild): Bernadette Sonnenbichler, David Hohmann Der gute Mensch von Sezuan: Bernadette Sonnenbichler, David Hohmann Der gute Mensch von Sezuan (set design): Bernadette Sonnenbichler, David Hohmann Der gute Mensch von Sezuan: Bernadette Sonnenbichler, David Hohmann Der gute Mensch von Sezuan: Bernadette Sonnenbichler, David Hohmann Der gute Mensch von Sezuan: Bernadette Sonnenbichler, David Hohmann Der gute Mensch von Sezuan: Bernadette Sonnenbichler, David Hohmann Der gute Mensch von Sezuan: Bernadette Sonnenbichler, David Hohmann Der gute Mensch von Sezuan (set design): Bernadette Sonnenbichler, David Hohmann Der gute Mensch von Sezuan (set design): Bernadette Sonnenbichler, David Hohmann Der gute Mensch von Sezuan (set design): Bernadette Sonnenbichler, David Hohmann Der gute Mensch von Sezuan (set design): Bernadette Sonnenbichler, David Hohmann Der gute Mensch von Sezuan (set design): Bernadette Sonnenbichler, David Hohmann Der gute Mensch von Sezuan (set design): Bernadette Sonnenbichler, David Hohmann Der gute Mensch von Sezuan (set design): Bernadette Sonnenbichler, David Hohmann

Der gute Mensch von Sezuan

Bertolt Brecht

Regie: Bernadette Sonnenbichler – Bühnenbild: David Hohmann – Kostüme: Tanja Kramberger
Düsseldorfer Schauspielhaus, April 2023
Der gute Mensch von Sezuan: Bernadette Sonnenbichler, David Hohmann